Home

Voila

Artikel Stedenbouw en architectuur

Onderstaand artikel is verschenen in het blad “Stedenbouw en architectuur”.
Interessant is hoe Voila in samenwerking met het bureau HEVO de aanbesteding heeft georganiseerd.

Link naar het artikel: S&A-2018-6, artikel MFC Atria Leusden