Organisatie

Het College van Bestuur

Stichting Voila heeft een eenhoofdig Bestuur, mw. Akke Wiersma

De volgende documenten zijn van toepassing:

Raad van Toezicht

 • dhr. ir. M.B.A.M. de Kok (voorzitter)
 • dhr. drs. E.J.R. Koolhaas
 • dhr. B.J. Meijer MBA MHD
 • mw. A.M. Schipper MSc
 • dhr. mr. R. Bloemers

De volgende documenten zijn van toepassing:

Directies

De directies van de 11 scholen van Voila hebben maandelijks overleg over allerlei zaken van onderwijs-inhoudelijke, personele, beheersmatige en beleidsmatige aard.
Tevens geven de directies van de scholen vorm en inhoud aan de uitvoering van het vastgestelde bestuursbeleid.
De directeuren hebben afwisselend en afgestemd op ieders competentie regelmatig zitting in één of meerdere werkgroepen. Deze werkgroepen zijn beleidsvoorbereidend.

Het stafbureau

Het stafbureau van de Stichting Voila voert alle beleidsmatige en bestuurlijke werkzaamheden uit. De directeuren van de scholen kunnen ter ondersteuning van hun taken een beroep doen op de aanwezige deskundigheid van het stafbureau.

Het stafbureau bestaat uit:

 • Marianne Kuiper (onderwijs en kwaliteit)
 • Alette Rond (passend onderwijs en expertisecentrum taalgroepen Voila)
 • Reina van Vulpen (financiën en organisatie)
 • Martin Klijnstra (controller)
 • Christie van de Haar (personeel en organisatie)
 • Gert Broekhuizen (personeel en infrastructuur)