Home

Voila

Organisatie

Het college van Bestuur

Stichting Voila heeft een eenhoofdig Bestuur, mw. Akke Wiersma

De volgende documenten zijn van toepassing:

Bestuursreglement
Managementstatuut
Code Goed Bestuur

Raad van Toezicht

 • dhr. ir. M.B.A.M. de Kok (voorzitter)
 • dhr. drs. E.J.R. Koolhaas
 • dhr. B.J. Meijer MBA MHD
 • mw. drs. C.V. van Aalsum MEM
 • dhr. mr. R. Bloemers

De volgende documenten zijn van toepassing:

Toezichtvisie en reglement Raad van Toezicht
Rooster van aftreden Raad van Toezicht
Code goed toezicht

Integriteitscode Voila

Directies

De directies van de 11 scholen van Voila hebben maandelijks overleg over allerlei zaken van onderwijs-inhoudelijke, personele, beheersmatige en beleidsmatige aard.
Tevens geven de directies van de scholen vorm en inhoud aan de uitvoering van het vastgestelde bestuursbeleid.
De directeuren hebben afwisselend en afgestemd op ieders competentie regelmatig zitting in één of meerdere werkgroepen. Deze werkgroepen zijn beleidsvoorbereidend.

Het stafbureau

Het stafbureau van de Stichting Voila voert alle beleidsmatige en bestuurlijke werkzaamheden uit. De directeuren van de scholen kunnen ter ondersteuning van hun taken een beroep doen op de aanwezige deskundigheid van het stafbureau.

Het stafbureau bestaat uit:

 • Marianne Kuiper (onderwijs en kwaliteit)
 • Alette Rond (passend onderwijs en expertisecentrum taalgroepen Voila)
 • Reina van Vulpen (financiën en organisatie)
 • Ester Mulderij (controller)
 • Christie van de Haar (personeel en organisatie)
 • Gert Broekhuizen (personeel en infrastructuur)