Home

Voila

Strategisch Beleidsplan

Strategisch Beleidsplan

Met plezier hebben we met veel mensen gewerkt aan ons nieuwe Strategisch Beleidsplan.
In juli 2020 is er door iedereen (van kinderen tot Raad van Toezicht) een stevige klap op gegeven.
Op 30 september 2020 is er tijdens de gezamenlijke Voila studiedag een start gemaakt met het tot leven brengen van dit document in de scholen en op het stafbureau.
De scholen van Voila hebben hiermee een gezamenlijk document met een duidelijke boodschap:
Voila…dit is de bedoeling!
In de publieksversie van het Strategisch Beleidsplan kunt u lezen wat onze bedoeling is. Het filmpje waar we de studiedag van 30 september mee zijn begonnen en de poster die overal binnen Voila te vinden is, onderstrepen dit plan.
We nodigen iedereen van harte uit om ons plan te lezen en te omarmen.

Publieksversie Strategisch Beleidsplan Voila