Home

Voila

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) adviseert de organisatie over het beleid van de stichting en heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesbevoegdheden.
Op schoolniveau vervult de medezeggenschapsraad (MR) deze rol.

De GMR bestaat uit de volgende leden:

Vanuit de oudergeleding:

Mariel Willems (ouder Alandsbeek)
Dirk Morsink (ouder Leusden Zuid)
Thomas Hijl (ouder De Biezenkamp)
Ellen van de Burgwal (ouder Groenhouten)
Martijn Lak (ouder Berkelwijk)

Vanuit de personeelsgeleding:

Franca Zwakman (leerkracht Groenhouten)
Jasper van Zandwijk (leerkracht Alandsbeek)
Rudger Minnee (leerkracht Leusden Zuid)
Lisa Hamaker (leerkracht Berkelwijk)
Marlies Hartog (leerkracht De Biezenkamp)

Meer informatie kunt u lezen in de informatiebrief 2022-2023.