Home

Voila

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) adviseert de organisatie over het beleid van de stichting en heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesbevoegdheden.
Op schoolniveau vervult de medezeggenschapsraad (MR) deze rol.

Agenda voor de eerst volgende vergadering: Agenda GMR 12 december 2023

De verslagen van de GMR vergaderingen zijn op te vragen via: GMR@voilaleusden.nl

De GMR bestaat uit de volgende leden:

Vanuit de oudergeleding:

Mariel Willems (ouder Alandsbeek)
Dirk Morsink (ouder Leusden Zuid)
Loraine Kraanen (ouder De Biezenkamp)
Ellen van de Burgwal (ouder Groenhouten)
Martijn Lak (ouder Berkelwijk)

Vanuit de personeelsgeleding:

Franca Zwakman (leerkracht Groenhouten)
Jasper van Zandwijk (leerkracht Alandsbeek)
Ilonka Wallenburg (leerkracht Leusden Zuid)
Vacature (leerkracht Berkelwijk)
Marlies Hartog (leerkracht De Biezenkamp)

Meer informatie kunt u lezen in de informatiebrief 2023-202