Home

Voila

Onze bedoeling

Onze bedoeling

Wat is onze bedoeling met ons onderwijs binnen de scholen van Voila? Met onze bedoeling laten we zien wat we met ons onderwijs willen realiseren en waar ons hart sneller voor gaat kloppen.

Eerst het kind, dan de leerling

‘Ik voel me welkom’… ‘Ik hoor erbij’…
‘Ik voel me veilig’… ‘Ik voel me gezien’.

Dit zijn doorslaggevende momenten en ervaringen. Stuk voor stuk voorwaardelijk om elk kind tot leren te brengen.

Wij willen in ons onderwijs elk kind zien in zijn unieke potentieel. Wij geven dit unieke potentieel van elk kind ruimte in het leren. We gaan samen met kinderen op ontdekking naar wie ze zijn, waar ze van een ander verschillen en hoe ze zich tot een ander verhouden. We leren kinderen hoe ze hun eigen talenten in kunnen zetten in hun omgeving: nu en later. We zien elk kind daarbij in zijn geheel, met oog voor alle mogelijkheden die hij in zich heeft: hoofd, hart, handen. We laten kinderen ervaren dat leren belangrijk is en bestaat uit vallen en opstaan. Dit kunnen we niet alleen, we hebben ouders en onze partners nodig om samen het verschil te maken.

De kracht van Voila is dat onze scholen samenwerken, maar ook verschillen. Elk van de Voila-scholen heeft een eigen profiel (vanuit een concept, methodiek of denominatie), waardoor er voor ouders en kinderen echt iets te kiezen valt. Verschillen dus, maar geen verschillen in kwaliteit. Elke Voila-school realiseert tenminste de basiskwaliteit die we van elke school verwachten en onderscheidt zich daarbovenop met eigen ambities.
Op deze manier komt elk kind binnen Voila tot ontwikkeling.
De bedoeling geeft overigens ook richting aan de manier waarop we met elkaar werken binnen Voila. Dit betekent dat ook elke medewerker weet wie hij of zij is in uniek potentieel en hoe dit tot uiting komt in zijn of haar professionele vakmanschap.

Vijf leidende principes

Vijf leidende principes helpen ons de ‘bedoeling’ waar te maken in de praktijk. Zie deze principes als vuistregels die richting geven aan ons handelen. Ze versterken elkaar in onderlinge zin en vormen opgeteld de geest waarin we binnen en buiten Voila willen samenwerken. Ze zijn niet alleen voor directies, leerkrachten en leerlingen, maar ook voor staf, bestuur, Raad van Toezicht en (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad.
Voor iedereen dus.

1 De bedoeling staat voorop bij keuzes die ik maak.
2 Ik maak het verschil met mijn handelen.
3 Ik ga eerlijk in gesprek met de ander, altijd respectvol.
4 Ik leer elke dag weer, over mezelf en over de ander.
5 Samen komen we tot andere en betere mogelijkheden.

Strategische thema’s

Wij willen in ons onderwijs het unieke van elk kind ruimte geven in het leren. Dat is onze bedoeling. We zetten de komende vier jaar in op zes strategische thema’s.
In willekeurige volgorde zijn dat:
• Het kind zien
• De leerkracht als regisseur
• Ruimte voor het vak
• Integrale leer- en ontwikkelomgeving
• Samen duurzaam ontwikkelen
• Het hele dorp

De thema’s dragen elk op zich, maar ook in onderlinge samenhang, het sterkst bij aan het waarmaken van onze bedoeling: dat wat we werkelijk belangrijk vinden.