Home

Voila

Expertisecentrum

Zo is Voila in het schooljaar 2017-2018 gestart met een expertisecentrum. Het expertisecentrum taalgroepen Voila is formeel onderdeel van De Heerd. Zij biedt onderwijs aan kinderen van 4-12 jaar die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om aan te sluiten in een reguliere groep. Doel is dat kinderen na 1 – 1,5 jaar doorstromen naar het regulier onderwijs. Daarnaast heeft het expertisecentrum een intensieve instructiegroep. Hier krijgen kinderen op hun eigen (individuele) leerlijn intensieve instructie en begeleiding. Plaatsing in deze groep gaat in overleg met ouders en de intern begeleider van één van de andere Leusdense scholen. Op deze manier streven we ernaar dat zoveel mogelijk kinderen in Leusden, thuisnabij, onderwijs kunnen krijgen.

Voor uitgebreide informatie over het expertisecentrum klik hier.