Home

Voila

Opleiden in De School (OIDS)

Opleiden in de school (OIDS)

Onze scholen binnen Voila hebben een taak in het opleiden van nieuwe leerkrachten/ Voor een groot deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen. Onze scholen hebben er voor gekozen om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen te werken met de Marnix Academie en Hogeschool Utrecht/Amersfoort, lerarenopleidingen basisonderwijs (pabo), in Utrecht en Amersfoort.

Alle scholen nemen deel aan een partnerschap, de Holm, de Brink, Loysder Hoek, KLA4 en het Kompas zijn opleidingsscholen van de Marnix academie, ‘t Palet, de Bongerd, de Hobbit, de Heerd, ‘t Startblok en de Rossenberg zijn verbonden aan de Hogeschool Utrecht/Amersfoort.

Alle scholen zijn gecertificeerde opleidingsscholen en sommige scholen gaan dit jaar op voor hercertificering.
De partnerschappen gaan verder dan het opleiden van nieuwe collega’s. Wij hebben ons verbonden aan een samenwerking die naast opleiden ook professionalisering en onderzoek behelst. Dit sluit prachtig aan bij thema’s uit ons Strategisch Beleidsplan “Voila… dit is de bedoeling”, waarin een leven lang leren en het vakmanschap van de leerkracht in de partnerschappen samenkomt. Schoolspecifieke informatie kunt u vinden op de websites van de scholen.

www.marnixacademie.nl
www.marnixonderwijscentrum.nl
www.hu.nl