Home

Voila

Brief naar ouders 5 december 2016

Geachte ouders/verzorgers, De laatste dagen veel in het nieuws; het basisonderwijs kampt met een groot tekort aan invallers. Klassen worden zelfs naar huis gestuurd. Uiteraard doen we al het mogelijke om invallers voor zieke leerkrachten te vinden. Mocht dat niet lukken dan zal gekeken worden of een groep verdeeld kan worden over andere groepen. Ook medewerkers die op dat moment geen lesgevende taak hebben (IB-ers, directeuren), kunnen worden ingezet als invaller. Pas in laatste instantie zal worden gevraagd kinderen thuis te houden en die aankondiging zal in elk geval de dag ervoor plaatsvinden. Mochten ouders écht niet in staat zijn om thuis voor opvang te zorgen, dan zal de school voor deze kinderen opvang proberen te regelen. Waarom is het zo moeilijk voor de scholen om invallers te vinden voor zieke leerkrachten? Voor een deel is dat toe te schrijven aan gebrek aan gekwalificeerde invallers, maar ook de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) speelt hierbij een rol. Dat vraagt om enige uitleg. De WWZ heeft tot doel om werknemers meer baanzekerheid te geven. Dat is een prima streven, waar wij ook achter staan, maar voor het onderwijs pakt deze wet verkeerd uit, omdat er geen rekening gehouden wordt met de specifieke situatie in het primair onderwijs. Het probleem zit hem in de vervanging van zieke leerkrachten. Dat werk is tijdelijk werk en volgens de huidige regels moeten deze vervangers al een vast contract krijgen wanneer zij in drie jaar tijd zes keer één dag een zieke collega vervangen. Zes keer één dag invallen in de maand november op verschillende scholen binnen Voila, betekent dat we deze invaller een vast contract moeten geven. Normaal gesproken krijgt een leerkracht na één of twee jaar een vast contract. Het is niet mogelijk om al deze vervangers een vaste baan te geven, dat kost veel geld want er zijn weken dat er juist niet vervangen hoeft te worden. Sommige invallers geven bovendien te kennen alleen langdurig invalwerk te willen, dat geeft meer financiële zekerheid omdat ze op deze manier niet zo snel aan de limiet van het maximum aantal contracten zitten. We maken gebruik van een bovenschoolse vervangingspool, maar tijdens de piekmaanden biedt dat te weinig soelaas. Net als bij profvoetballers en seizoenswerkers (Efteling) zou er voor het primair onderwijs een uitzondering gemaakt moeten worden. De verschillende besturen hebben dat via de PO-raad ook laten weten aan verantwoordelijk minister Asscher. Deze houdt echter voorlopig vast aan de wet, maar stuurt wel een “verkenner” naar het onderwijsveld om de knelpunten te inventariseren. Voorlopig moeten we het dus doen met deze wet. We hopen u hiermee meer inzicht te geven in de problematiek van invalwerkzaamheden bij ziekte op de scholen. De WWZ heeft prima uitgangspunten, maar met de instandhouding van deze wet komt het primair onderwijs voor moeilijk oplosbare problemen te staan. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van Stichting Voila, Gerrit-Jan Weiler, voorzitter College van Bestuur Postbus 32, 3830 AA Leusden / Telefoon : 033-4335010 / Website : www.voilaleusden.nl / Email : info@voilaleusden.nl