Home

Voila

‘Ik ben bang voor de komende week, want de leerkrachten zijn nog ziek’

De griepepidemie blijft zich uitbreiden in Nederland en ook steeds meer leraren worden getroffen. Als die zich ziek melden, is dat al snel een probleem voor basisscholen, want invallers zijn moeilijk te vinden.

“Het is echt ongekend, we hebben dit nog nooit op deze schaal meegemaakt”, zegt Joost Spijker, directeur van invalpool Transvita. Hij regelt invallers voor zo’n 300 scholen in Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland, en kan de vraag niet meer aan.

“We hebben afgelopen week meer dan 800 aanvragen gehad voor vervangingen. Dat is buitensporig veel en helaas kunnen we niet iedereen helpen. We kunnen voor ongeveer 500 oplossingen per week zorgen en dat doen we op dit moment ook”, zegt hij.

Naar huis sturen

Gert Broekhuizen, schooldirecteur in Leusden kent het probleem maar al te goed. Hij heeft zieken en zijn pool met invallers is hartstikke leeg. “De nood is echt hoog. Wij hebben 200 medewerkers en daarvan zijn er op dit moment 28 ziek”.

Broekhuizen moest afgelopen week zelfs zes klassen naar huis sturen. “Dat is echt het laatste wat we willen, dus hebben we ook allerlei oplossingen bedacht, zoals kinderen verdelen over groepen of de directeur inzetten. Maar op een gegeven moment gaat het niet meer.”

“De druk op de leraren wordt steeds groter door die volle klassen, en we moeten ook zorgen voor de mensen die niet ziek zijn.” Het samenvoegen van groepen is volgens Broekhuizen meestal geen goede oplossing: “Daarvan heeft eigenlijk iedereen last. Je kan niet meer de dingen doen die je wil met een klas.”

We hebben zoveel zieken dat we het niet anders meer kunnen oplossen, echt pure overmacht.

Gert Broekhuizen, schooldirecteur in Leusden

Broekhuizen snapt dat kinderen naar huis sturen problemen veroorzaakt voor ouders en verzorgers, maar hoopt op begrip. “We hebben zoveel zieken dat we het niet anders meer kunnen oplossen, echt pure overmacht. Ik ben bang voor de komende week, want de leerkrachten zijn nog steeds ziek.”

Broekhuizen hoopt dat er vanuit de overheid meer geld beschikbaar komt om mensen aan te trekken. Hij denkt aan medewerkers van de buitenschoolse opvang en leerkrachtondersteuners. Allemaal bedoeld voor momenten zoals deze, als de nood aan de man is.

Lerarentekort

De griepgolf maakt een bestaand probleem in Nederland nog wat nijpender, want er is al een tekort aan leraren. “Vorig jaar was het lerarentekort minder groot dan dit jaar. Er waren toen meer invallers dan nu”, zegt Robert Sikkes van de Algemene Onderwijsbond (AOb). “Maar dat is snel omgeslagen en dat merk je direct bij een griepgolf.”