Home

Voila

Voila winnaar Bestuursbokaal 2019!

Uit handen van de voorzitter van de jury Bart Vogels en in aanwezigheid van Ber van Zanen van het ministerie van OC&W mocht ik namens Voila de BRAVO Bestuursbokaal 2019 voor het beste bestuursverslag in het PO in ontvangst nemen. Ik citeer uit het rapport: “Dit verslag is echt een good practice over hoe je helder verantwoording aflegt over wat je van plan was en wat daarvan terecht is gekomen en in hoeverre dit effect heeft op de realisatie van de doelen in 2019 e.v. En dat op zo’n manier, dat het echt uitnodigt voor het goede gesprek met interne en externe stakeholders over gemaakte beleidskeuzes en inzet van middelen”

Alle betrokkenen binnen Voila mogen hier trots op zijn!
Per 1 januari 2020 verlaat ik Voila en zie deze prijs als een onverwacht mooi afscheidscadeau!

Lees het jaarverslag van Voila via: http://voila.voilamagazine.nl/books/jqzy/ en het jaarverslag van

CSG Reggesteyn via: https://reggesteyn.nl/wp-content/uploads/Jaarrekening-2018-inclusief-
controleverklaring-was-getekend-gewaarmerkt.pdf

Gerrit-Jan Weiler